Nauka i Praca

Jesteśmy firmą o długiej, blisko 70-letniej już historii i licznych osiągnięciach oraz docenianą przez lokalną społeczność. Naszym pracownikom oferujemy stabilną pracę w miłej atmosferze oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jeśli jesteś zainteresowany pracą w naszej firmie prosimy o zapoznanie się z aktualnymi ofertami na tej stronie. Poniżej przedstawiamy wymagania i ofertę wspólne dla wszystkich pracowników i uczniów w trakcie nauki zawodu.

Doceniamy szczególnie następujące cechy:

  • Samodzielność
  • Pozytywny stosunek do klientów i współpracowników
  • Kreatywność i inicjatywa
  • Lojalność i uczciwość
  • Odpowiedzialność za jakość swojej pracy
  • Rzetelność w wykonywaniu swojej pracy

Aktualne ofery pracy

Piekarz (praktyka zawodowa)”]Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Koprzywnicy przyjmie do pracy w piekarni uczniów w celu przygotowania zawodowego na stanowisko Piekarza.
Podstawowe warunki jakie musi spełnić kandydat to:

  • ukończony 16 rok życia
  • ukończone gimnazjum
  • odpowiedni stan zdrowia

Czas nauki praktycznej wynosi 3 lata.

W okresie nauki uczeń pobiera wynagrodzenie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Nauka zawodu kończy się natomiast egzaminem czeladniczym.

Zainteresowanych kandydatów serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego, e-mailowego lub osobistego odwiedzenia siedziby GS Koprzywnica.