Zarząd:

Andrzej Zając
Prezes Zarządu; funkcję tę pełni nieprzerwanie od 1986 roku.

Dorota Solpa

Dorota Solpa
Członek Zarządu; pełni tę funkcję od 2019 roku, jest ponadto kierownikiem działu księgowości.

Maria Dereń
Od 2014 roku pracuje na stanowisku Głównej Księgowej.