Pro Bono Publico

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Koprzywnicy od wielu lat uczestniczy w życiu lokalnej społeczności i corocznie przeznacza środki i produkty na działalność charytatywną, wspierając instytucje dobroczynne, oświatowe, sportowe i kulturalne. W ten sposób postrzegamy prowadzenie społecznie odpowiedzialej firmy, której działalność nierozerwalnie łączy się z funkcjonowaniem lokalnej społeczności. Wyrazami wdzięczności za udzielaną przez nas pomoc są poniższe wyróżnienia i wybrane podziękowania.